मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Name:- परिवर्तन राई

Postition: मुख्य न्यायाधिवक्ता

Mobile No:- 9852070907

chiefattorney.province1@gmail.com

Name:- केशवप्रसाद पन्त

Postition: उप-न्यायाधिवक्ता

Mobile No:- 9852070628

Name:- नारायण प्रसाद दाहाल

Postition: सुचना अधिकारी

Mobile No:- ९८४२८३०२०९

chiefattorney.province1@gmail.com

Name:- बिपिन शाक्य

Postition: स्वकीय सचिव

Mobile No:- 9842211221

shakyabipin08@gmail.com

Name:- चेतनाथ न्यौपाने

Postition: लेखा प्रमुख

Mobile No:- 9842047266

Name:- नरमप्रसाद श्रेष्ठ

Postition: प्रशासन शाखा

Mobile No:- 9842245329

Name:- गंगा खतिवडा

Postition: स. कम्प्युटर अपरेटर

Mobile No:- 9842968660

Name:- सन्जिव कटुवाल

Postition: ह.स.चा.

Mobile No:- 9864398495

sanjibkatuwal55@gmail.com

Name:- गोबिन लिम्बू

Postition: ह.स.चा.

Mobile No:- 9860982294

Name:- चन्द्र दाहाल

Postition: का. स.

Mobile No:- 9852054411

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८