मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Name:- मा.गजेन्द्र आचार्य

Postition: मुख्य न्यायाधिवक्ता

Mobile No:- 9852070907/9852671832

chiefattorney.province1@gmail.com

Name:- राजेन्द्र बहादुर बस्नेत

Postition: उप-न्यायाधिवक्ता

Mobile No:- 9841273167/9852070628

Name:- नारायण प्रसाद दाहाल

Postition: सहायक न्यायाधिवक्ता ( सुचना अधिकारी )

Mobile No:- ९८४२८३०२०९

chiefattorney.province1@gmail.com

Name:- कुन्दन कुमार कर्ण

Postition: शाखा अधिकृत

Mobile No:- ९८४३३०५६३१

Name:- नियुक्त नभएको

Postition: स्वकीय सचिव

Mobile No:-

Name:- चेतनाथ न्यौपाने

Postition: लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं )

Mobile No:- 9842047266

Name:- गंगा खतिवडा

Postition: स. कम्प्युटर अपरेटर

Mobile No:- 9842968660

Name:- सन्जिव कटुवाल

Postition: ह.स.चा.

Mobile No:- 9864398495

sanjibkatuwal55@gmail.com

Name:- गोबिन लिम्बू

Postition: ह.स.चा.

Mobile No:- 9860982294

Name:- चन्द्र दाहाल

Postition: का. स.

Mobile No:- 9852054411/9816309500

bchandradahal7@gmail.com

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८