Details

Name: हर्कुलस पोखरेल

Postition: अधिकृत

E-mail: sunsariman@gmail.com

कार्यालय नक्सा

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५३०९०७,५३०६२८