मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर

Details

Name: सीताराम राउत

Position: सहायक न्यायाधिवक्ता

Mobile No. 9842366296

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर , मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८