मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर

Details

Name: सन्तोष दाहाल

Position: कार्यालय सहयोगी

Mobile No. 9765483163

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर , मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८