Details

Name: रेवती सुवेदी

Postition: सूचना अधिकारी (शाखा अधिकृत)

Mobile No. ९८४३०६०५६८

E-mail: rewatisubedi1987@gmail.com

कार्यालय नक्सा

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५३०९०७,५३०६२८