Details

Name: राज कुमार राई

Postition: अधिकृत

Mobile No. 9842077025

E-mail: rajmrrai@gmail.com

कार्यालय नक्सा

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५३०९०७,५३०६२८