Details

Name: राजेन्द्र भट्टराई

Postition: उप-सचिव

Mobile No. 9851133917

E-mail: rajbh34@gmail.com

कार्यालय नक्सा

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५३०९०७,५३०६२८