मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Details

Name: परिवर्तन राई

Position: मुख्य न्यायाधिवक्ता

Mobile No. 9852070907/9851020849

E-mail: paribartanrai@gmail.com

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८