मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Details

Name: नारायण प्रसाद दाहाल

Position: सुचना अधिकारी

Mobile No. ९८४२८३०२०९

E-mail: chiefattorney.province1@gmail.com

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८