मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर

Details

Name: चेतनाथ न्यौपाने

Position: लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं )

Mobile No. 9842047266

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८