मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर

Details

Name: चन्द्र दाहाल

Position: स.कम्प्युटर अपरेटर

Mobile No. 9852054411/9816309500

E-mail: bchandradahal7@gmail.com

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८