मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Details

Name: केशवप्रसाद पन्त

Position: उप-न्यायाधिवक्ता

Mobile No. 9852070628

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८