मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Details

Name: नरमप्रसाद श्रेष्ठ

Position: प्रशासन शाखा

Mobile No. 9842245329

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८